DR HAB. EWA SCHMEIDEL, INSTYTUT INFORMATYKI, UNIWERSYTET W BIAƁYMSTOKU
Ewa Schmeidel, Wikipedia