Jezyk Polski

Ewa Schmeidel D.Sc., Ph.D.

podręczniki

podstawowe podręczniki

 1. M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001.
 2. M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001.
 3. M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.
 4. M.Gewert, Z.Skoczylas, Analiza matematyczna 2. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.
 5. H.Jasiulewicz, W.Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.
 6. T.Jurewicz, Z.Skoczylas, Algebra liniowa 1. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001.
 7. T.Jurewicz, Z.Skoczylas, Algebra liniowa 1. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2001.
 8. T.Jurewicz, Z.Skoczylas, Algebra liniowa 2. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.
 9. T.Jurewicz, Z.Skoczylas, Algebra liniowa 2. Przykłady i zadania. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.
 10. W.Kordecki, Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna. Definicje, twierdzenia, wzory. Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław 2002.

zalecane podręczniki

 1. S.Białynicz, K.Zieliński, Zadania z matematyki wyższej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 2. G.Decewicz, W.Żakowski, Matematyka. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1983.
 3. G.M.Fihtenholz, Rachunek różniczkowy i całkowy. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 4. F.Leja, Rachunek różniczkowy i całkowy. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 5. H.Musielak, J.Musielak, Analiza matematyczna, tom I cz. 1. Wydawnictwo Naukowe UAM 1993.
 6. H.Musielak, J.Musielak, Analiza matematyczna, tom I cz. 2. Wydawnictwo Naukowe UAM 1993.
 7. A.Plucińska, E.Pluciński, Elementy probabilistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1981.
 8. Ś.Romanowski, W.Wrona, Matematyka wyższa dla studiów technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.
 9. R.Sikorski, Rachunek różniczkowy i całkowy funkcji wielu zmiennych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1977.
 10. W.Stankiewicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1967.
 11. W.Stankiewicz, J.Wojtowicz, Zadania z matematyki dla wyższych uczelni technicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1975.
 12. T.Trajdos, Matematyka. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
 13. W.Żakowski, Matematyka cz. I. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
 14. W.Żakowski, Matematyka cz. II. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.
 15. T.Trajdos, Matematyka cz. III. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1977.
 16. W.Żakowski, W.Leksiński, Matematyka cz. IV. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1976.

podręczniki anglojęzyczne

 1. W.Keith Nicholson, Elementary Linear Algebra with Applications, PWS-KENT Publishing Company, Boston 1986.
 2. Earl W.Swokowski, Calculus, Prindle, Weber and Smith, Boston, Massachusetts 1983.

literatura dla zainteresowanych
(polska i angielskojęzyczna)

 1. J.Musielak,Wstęp do matematyki.Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1970.
 2. H.Rasiowa,Wstęp do matematyki współczesnej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 3. R.L.Graham, D.E.Knuth, O.Patashnik, Matematyka konkretna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 4. K.A.Ross,Ch.R.B.Wright, Matematyka dyskretna. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.

news

Last update : 2012-08-15 UTC 07:53:56
Contact | ©2011 Szymon & Opensite | Project and realization: Szymon & Yunnan | Link | Stat4U Stat4U